Sölvesborgs centrum i kollage med Nina Andersson
Foto: Mostphotos och Ernst Henry Photography AB

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Att skattekronor måste skapas innan de fördelas är vi nog alla överens om. Går det bra för företagen, gynnar det hela vårt samhälle. Är det lätt att starta, driva och utveckla företag kommer fler invånare i arbete och skatteintäkterna ökar. I Sverige har vi valt att decentralisera stora delar av det offentliga uppdraget, vilket medför att kommunerna hanterar många frågor som är direkt avgörande för människors möjlighet att förverkliga sina drömmar genom företagande. Det handlar om tillstånd, tillsyn, bygglov samt tillgången till mark och lokaler för att nämna några. 

Nina Andersson

Nina Andersson

Foto: Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar. Rättviksmodellen handlar om att kommunicera, ta ut avgifter och göra rättelser utan att samtidigt ta musten ur företagarens kreativitet och drivkraft.  

Regeringen skriver i sina regleringsbrev om en undersökning tillväxtverket gjort att lagar och myndighetsregler upplevs av företagen som ett av de största hindren för tillväxt. De skriver också där om hur myndigheter ska arbeta för att underlätta för företagande, bland annat genom ökad digital förvaltning – ett arbete jag vet redan pågår i delar av länet och som kan vara en del i arbetet med en ny modell. Det är ett förändringsarbete som tar tid, men som är fullt möjligt att genomföra i Blekinges alla fem kommuner. Och vi behöver inte göra exakt som Rättvik, vi kan ju skapa oss en egen modell – Blekingemodellen?  

Svenskt Näringsliv i Blekinge kommer göra vad vi kan för att informera och ge rätt verktyg till politiker, tjänstemän och olika myndighetsutövare för ett förändringsarbete som leder fram till ett mer tillväxtfrämjande sätt att jobba när det kommer till tillstånd och tillsyn. Vi vill hjälpa till, men det är kommunerna, politikerna och tjänstemännen som behöver göra själva jobbet. Och här är det jätteviktigt att kommunledningen får med sig hela organisationen. När en handläggare/tillsynsperson svarar i telefon gäller det att hålla service i världsklass. Personen i andra änden är en viktig kund. Att utbilda myndighetspersoner i service och bemötande kan vara en billig investering på sikt. Det är också värdefull kompetenspåklädnad för medarbetarna: att de blir sedda och förstår att deras arbete är enormt viktigt. Det är en stor del i hur företagen upplever det lokala företagsklimatet. När alla i organisationen har den känslan sker snabb förändring – på riktigt.

Jag tror också att det kan vara viktigt med företagsbesök. Låt myndighetspersoner i större utsträckning göra besök i olika verksamheter, skapa nätverk och lära känna näringslivet.  

Förståelse för varandras arbete är enormt viktigt, åt båda hållen. Och som jag inledde med, det här handlar inte om att tumma på lagar och regler, det handlar om en dialogbaserad kommunikation som leder till förståelse och skapar förtroende mellan det privata och offentliga. Kommuner och myndigheter som redan idag jobbar efter Rättviksmodellen eller liknande, vittnar om att deras medarbetare tycker det är roligare att gå till jobbet, att det är lättare att rekrytera personal och att samhörigheten med näringslivet har blivit starkare.  

Kom igen nu Blekinge, här kan vi ligga i framkant. Vi fixar det, tillsammans!