Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Svenskt Näringsliv håller årsstämma i maj varje år. Då släpps även föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning.