Svenskt Näringslivs valberedning

För beredning av val vid Svenskt Näringslivs stämma ska enligt stadgarna en valberedning utses (av stämman). Valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Stämman ska eftersträva att valberedningen får en sammansättning som motsvarar föreningens struktur.

Stämman utsåg 2019-05-23 följande ledamöter (med personlig ersättare) i valberedningen:

  • Stefan Jonsson        (Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist)
  • Lennart Wiklund       (Erik Svensson)
  • Staffan Lindquist      (Christer Johansson)
  • Gunnar Schön         (Andreas Gyllestrand)
  • Pether Fredholm      (Maria Zimdahl)

Kontakta Valberedningen

2020 års stämma äger rum torsdagen den 28 maj.