Nicolinpriset till frispråkig entreprenör

NYHET Publicerad

HYLLAD Årets Nicolinpris tilldelas Rune Andersson, entreprenör och styrelseordförande för Mellby Gård. I motiveringen står bland annat att "han är orädd att ta sig an viktiga frågor, även om de är kontroversiella, och står alltid på företagsamhetens sida."

Rune Andersson
Foto: BOSSE NILSSON

Rune Andersson har genom åren gjort sig känd för att vara rak och tala klarspråk. Den devisen gäller fortfarande.

Nicolinpriset delas ut årligen sedan 2006 av Svenskt Näringsliv. Priset ges till en eller flera personer som i samhällsdebatten gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda – det vill säga bidragit till ökad förståelse för entreprenörernas, företagens och marknadsekonomins betydelse för samhällsutveckling och välstånd i Sverige.

Årets pristagare är Rune Andersson, entreprenör och styrelseordförande för Mellby Gård.

Juryns motivering lyder: 

”Rune Andersson har ett stort engagemang för företagsamheten, baserat på lång och djup kunskap från både stora och små företag. Han är orädd att ta sig an viktiga frågor, även om de är kontroversiella, och står alltid på företagsamhetens sida. Med sin nyfikenhet och sina erfarenheter har han haft avgörande betydelse för flera viktiga politiska beslut, bland dem avskaffandet av förmögenhets- och arvsskatt.”

Bland tidigare pristagarna återfinns Christina Wahlström, Antonia Ax:son Johnson, och Johan Norberg.

Läs mer om pristagaren på nyhetstjänsten fPlus