Mattias Dahl, Transportföretagen
Foto: Sören Andersson

Mattias Dahl ny chef för arbetsgivarfrågor

NYHET Publicerad

PÅ NY POST Mattias Dahl blir ny vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv. Han är sedan 2016 vd på Transportföretagen. Mattias Dahl tillträder tjänsten den 1 september 2019.

– Jag är mycket glad över att kunna rekrytera Mattias Dahl som ny chef för arbetsgivarfrågor. Mattias har lång och relevant erfarenhet i arbetsmarknadsfrågor. Hans bakgrund täcker in både rättsväsende, förhandlingsledning och hela branschers frågor. Kombinationen av Mattias sakkunskap, ledaregenskaper och kommunikativa förmåga skapar bra förutsättningar att stärka både Svenskt Näringsliv, arbetsmarknadens funktionssätt och den svenska konkurrenskraften, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

– Jag ser fram emot att leda samverkan i arbetsgivarfrågor inom Svenskt Näringsliv. Vi har flera viktiga frågor på bordet, inte minst nästa års stora avtalsrörelse, säger Mattias Dahl.

– Vi ska slå vakt om Industriavtalet som är grunden för svensk lönebildning. Lönenivåerna måste utvecklas i takt med produktiviteten så att företagens konkurrenskraft värnas och gör det möjligt att fler jobb skapas i näringslivet, säger Mattias Dahl.

Mattias Dahl har en jur. kand. från Stockholms universitet och har innan han blev vd på Transportföretagen arbetat som förhandlingschef på Svensk Handel, arbetsrättsjurist på Sveriges Byggindustrier, processförare på Ledarna, biträdande jurist på Mannheimer Swartling och som tingsnotarie på Södra Roslagens tingsrätt.

Flera förändringar sker i Svenskt Näringslivs ledningsgrupp.

Organisationen utvecklas för att bättre spegla de påverkansarenor Svenskt Näringsliv verkar på.  Det blir en plattare organisation som får till följd att ledningsgruppen utvidgas.

Caroline af Ugglas går till en nyinrättad roll med fokus på ägarfrågor. Svenskt Näringsliv förvaltar tillsammans med de fackliga parterna verksamheter som är betydande aktörer på de finansiella marknaderna. Med det kommer ett stort ansvar – både för nuvarande och framtida förmånstagare, för företagen och för samhället. Nu tas ett samlat grepp att från Svenskt Näringsliv säkerställa att detta ansvar tas nu och i framtiden.

Den tilltagande internationaliseringen av näringslivet och det faktum att alltfler beslut som påverkar företagen i Sverige fattas på EU-nivå kräver ett ännu större fokus på dessa frågor. Därför blir det internationella sekretariatet ett eget område med plats i ledningsgruppen. Gruppen förstärks och rekryteringen av chef för området är inne i en slutfas.

Johan Britz blir ny chef över det näringspolitiska området.

En nytt område, Region och Marknad, skapas. Syftet är att ytterligare stärka regionverksamhetens nuvarande uppdrag och mandat samt att lägga ännu mer fokus på att utveckla och driva olika samarbeten som Svenskt Näringsliv har med medlemsorganisationerna och andra som till exempel Ung Företagsamhet. Chef för det nya området blir Jens Hedström.

Rekryteringen av en ny ansvarig för området Kommunikation och Opinionsbildning pågår sedan Lars Göran Johansson valt att lämna sin tjänst. 

Marie Rudberg kvarstår som administrativ direktör med ansvar för Verksamhetsstöd.