Registrator för remisser till Svenskt Näringsliv

Myndigheter och statliga verk som vill skicka remisser till Svenskt Näringsliv gör det genom att skicka materialet till vår registrator för remisser på e-postadressen remisser@svensktnaringsliv.se.

Övriga frågor till Svenskt Näringsliv skickas via formuläret på sidan Kontakta Svenskt Näringsliv.

En sökbar förteckning över alla Svenskt Näringsliv remissvar på denna sida .