Kontakta Svenskt Näringsliv

Varmt välkommen att kontakta Svenskt Näringsliv. Här hittar du vanliga frågor och svar samt information om våra kontaktvägar.

Vanliga frågor och svar

Inrapportering av löneuppgifter till årets lönestatistik görs på webbplatsen https://lonestatistik.svensktnaringsliv.se Inloggningsuppgifter har skickats till ert företag i september.

Frågor kring detta mejlas till support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se eller tas via telefon till AON Hewitt supportnummer 08-505 559 50.

Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina medlemsorganisationer tagit fram ett stödsystem för att underlätta att hitta rätt yrkeskoder. Du hittar verktyget på http://nyk.svensktnaringsliv.se/

För att ert medlemsföretag ska betala rätt medlemsuppgift till Svenskt Näringsliv och den eller de medlemsorganisationer företaget är medlem i ska företaget varje år rapportera in uppgifter om företaget. Detta kallas för medlemsuppgiften.

Gå till https://www.medlemsuppgift.se för att rapportera in dessa uppgifter.

Frågor kring medlemsuppgiften kan mejlas till support.medlemsuppgift@svensktnaringsliv.se eller tas via telefon till AON Hewitt supportnummer 08-505 559 50.

Allt skolmaterial från Svenskt Näringsliv beställs eller laddas ner helt kostnadsfritt från webbplatsen https://eduna.se.

Myndigheter och statliga verk som vill skicka remisser till Svenskt Näringsliv gör det genom att skicka materialet till vår registrator för remisser på till remisser@svensktnaringsliv.se.

Som medlemsföretag är du alltid medlem i en eller flera medlemsorganisationer. För att avsluta ert medlemskap kontaktar du berörd medlemsorganisation. Du hittar kontaktuppgifter på din medlemsorganisations hemsida eller på din senaste faktura.

Om du inte vet vilken organisation du är medlem i kontaktar du medlemskapsfraga@svensktnaringsliv.se.

Medlemsavgiften för ert företag består av en avgift till den eller de medlemsorganisationer ni är medlem i samt en avgift till Svenskt Näringsliv. Kontakta i första hand den medlemsorganisation som ni är medlem i. Kontaktuppgifter finns på fakturan.

Om frågan rör avgiften till Svenskt Näringsliv kontaktar du faktura@svensktnaringsliv.se.

Ett medlemskap är alltid i både Svenskt Näringsliv och en eller flera medlemsorganisationer. Om du fyller i formuläret på denna sida blir du kontaktad av en medarbetare på en medlemsorganisation som kan berätta mer om medlemskapet.