Avtalsförsäkringar

Svenskt Näringslivs kollektivavtalade försäkringar (avtalsförsäkringar) gäller för alla medlemsföretag och deras anställda genom att de är antagna som kollektivavtal på respektive avtalsområde.

Totalt är det mer än 2 miljoner anställda som omfattas dessa typer av försäkringar. Exempel på avtalsförsäkringar är:

  • AFA-försäkringarna
  • Omställningsförsäkringen för arbetare
  • Avtalspension SAF-LO
  • ITP
  • TGL
  • Omställningsavtalet för tjänstemän

Försäkringsinformation

www.finfa.se kan du läsa mer och anmäla dit till utbildningar på om kollektivavtalade försäkringar.