Medlemsfakturor från Svenskt Näringsliv

Den årliga medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv faktureras två gånger per år, i början av april och oktober. Fakturan innehåller service- och medlemsavgift samt i de flesta fall även avgifter till den arbetsgivarorganisation företaget är medlem hos.

Frågor kring medlemskap, avgifter och fakturor besvaras i första hand av arbetsgivarorganisationen, vilken även är medlemsorganisation hos Svenskt Näringsliv. Kontaktuppgifter för fakturafrågor finns angivet på fakturan. Här hittar ni uppgifter om Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer .

Information kring avgifter till Svenskt Näringsliv finns på sidan Medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv .

Information kring E-faktura och Pdf-faktura

Sedan 2015 kan Svenskt Näringsliv även skicka sina fakturor som e-faktura eller pdf-faktura. För att kunna ta emot riktig e-faktura behöver ni vara ansluten till en e-fakturatjänst.

Några vanliga frågor kring e-faktura och pdf-faktura från Svenskt Näringsliv:

1. Vi har inte e-faktura idag men vill skaffa det?  

För att kunna ta emot e-faktura behöver ni ha en uppsatt tjänst för detta. Det finns idag många leverantörer som erbjuder tjänster för att skicka och ta emot e-fakturor (exempelvis InExchange, Pagero, Basware). När ni väl har den tjänsten kommer vi automatiskt skicka en förfrågan vid nästa faktureringstillfälle om ni vill börja ta emot e-faktura från Svenskt Näringsliv. Om ni vill veta mer om e-faktura, besöka gärna www.inexchange.se, där hittar ni även kontaktinformation för att skaffa e-faktura via dem.

2. Vi har e-faktura idag och vill nu ansluta oss till er?

Är ni anslutna till e-faktura via en operatör (t.ex. InExchange, Pagero, Basware) behöver ni inte göra något för att etablera anslutning. Vid nästkommande faktureringstillfälle kommer ni att få en förfrågan om ni vill börja ta emot e-faktura från Svenskt Näringsliv. Om ni svarar ja skickas kommande fakturor till er i e-fakturaformat (Svefaktura1.0). Beroende på hur ni valt att ta emot e-faktura kan vissa anpassningar behöva göras hos er. Vid ytterligare frågor och specifika krav kring e-faktura ber vi att ni kontaktar den operatör ni är ansluten till, som i sin tur kan kontakta InExchange vid behov.

3. Vi har e-faktura men har inte mottagit e-fakturaförfrågan från just er?

Maila era uppgifter och problem till  faktura@svensktnaringsliv.se. Vi kontaktar vår operatör av e-fakturor, InExchange, och återkommer till er när vi vet mer om felet. Vill ni under tiden ha era fakturor i PDF-format går det bra att meddela oss er e-postadress för detta till faktura@svensktnaringsliv.se

4. Vi har valt Pdf-faktura men har inte mottagit den?

Saknar ni er faktura så kan ni alltid kontakta er arbetsgivarorganisation (kontaktinformation finns på fakturan) eller faktura@svensktnaringsliv.se för att få den utskickad.

Orsaken till att ni inte fått fakturan kan variera från fall till fall. Vanligaste problemet har varit missförstånd kring avsändaren. Svenskt Näringsliv skickar sina fakturor via operatören InExchange och avsändare i mailet är noreply@inexchange.se. Adressen har i vissa fall fastnat eller tagits bort då mottagaren inte känt till den. Se till att godkänna denna adress för leverans av mail.