Medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv

Alla företag som är medlem i en av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer betalar avgift både till medlemsorganisationen och till Svenskt Näringsliv. De flesta medlemsorganisationer har valt att samfakturera sina medlems- och serviceavgifter med Svenskt Näringsliv.

Den årliga medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv fastställs av styrelsen under december månad varje år. Avgiften faktureras två gånger per år i början av april och oktober. Den första fakturan för 2019 skickas 1 april.

Avgiften är uppdelad i service- och föreningsavgift och grundar sig på företagets rapporterade lönesummor, i vissa fall rörelseresultat efter avskrivning.

För en korrekt avgift är det avgörande att medlemsföretaget inkommer med rätt löneunderlag vilket rapporteras via www.medlemsuppgift.se. Om inte löner rapporteras i tid till första fakturan i april kommer justering ske på andra fakturan i oktober. 

Avgifter 2019:

  • Lägsta avgift 450kr
  • Avgift för enskilda företag samt företag som ingår i koncern med max 249 anställda: 0,081% av lönesumma minskad med ett grundavdrag på 500 000kr
  • Avgift för enskilda företag samt företag som ingår i koncern med fler än 249 anställda: 0,063% av lönesumma + rörelseresultat.(RR begränsas till belopp motsvarande lönesumman)
  • Endast positiva rörelseresultat medräknas
  • Avgiften fördelas på Svenskt Näringsliv och Svenskt Näringsliv Service

För frågor rörande avgifter till er medlemsorganisation kontaktar du dem direkt.