Därför Svenskt Näringsliv

Är det dags att anställa för första gången? Vill du teckna kollektivavtal? Ställer du upp på tanken att vägen till ökat välstånd i Sverige vilar på framgångsrika företag? Här kan du läsa om varför ditt företag bör bli ett medlemsföretag.

Styrka ger uthållighet och lägre kostnader

När facken är starka, behövs en stark motpart. Därför samverkar 50 arbetsgivarförbund och branschföreningar i Svenskt Näringsliv. Det innebär en unik bredd och kraft. Vi är därför den ledande företagarorganisationen i Sverige.

Bredden skapar styrka. Med våra kollektivavtalade försäkringar ger ni medarbetarna skydd till en låg kostnad. Våra experter på kollektivavtalade försäkringar Finfa (Försäkringsinformation för arbetsgivare) ger företagen rådgivning i försäkringsfrågor. Vår kassa om 12 miljarder kronor, för skadeersättning vid fackliga stridsåtgärder, gör att vi kan ha is i magen i avtalsförhandlingarna.

Konkurrenskraftiga löneökningar

I avtalsrörelser krokar arbetsgivarna arm för att se till att lönebildningen både ger bra förutsättningar för företagen och reallöneökningar till medarbetarna. Utan denna samverkan skulle följden kunna bli en förödande lönekonkurrens och vi skulle få svårare att konkurrera med omvärlden. Medlemsorganisationerna har gett Svenskt Näringsliv ansvar för samordningen i avtalsrörelserna.

Påverkan för företagsklimatet

Företagsamma människor i Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar. Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna påverkar därför tillsammans beslut som tas i EU och i Sverige. Påverkansarbete kräver uthållighet och tålamod, vilket ger resultat. Som exempelvis att:

  • Det blivit mer attraktivt och lönsamt för företagen och entreprenörer att satsa på sina idéer och verksamheter genom att arvs- och gåvoskatten avskaffades.
  • Det har blivit mer attraktivt för företagen att anställa och skapa nya arbetsställen då medfinansieringen av sjukersättningen försvann, förbud mot säsongsanställningar togs bort och rätt till heltid inte förverkligades.
  • Det har blivit lättare för företagen att rekrytera genom lagen om arbetskraftsinvandring.

I viktiga frågor växelverkar vi, medlemsorganisationerna och Svenskt Näringsliv, för att hålla opinionstrycket uppe.

Så funkar det praktiskt

Svenskt Näringsliv ansvarar för att driva frågor och områden som är viktiga för alla företag, exempelvis skatter, arbetsrätt, utbildning och infrastruktur. Våra medlemsorganisationer driver branschspecifika frågor samt informerar, utbildar och ger råd direkt till medlemsföretagen. De av våra medlemsorganisationer som är arbetsgivarförbund ger råd i arbetsgivarfrågor och förhandlar kollektivavtal med fackliga organisationer, det vill säga upprättar branschanpassade regleverk.