Thomas Lagefjäll

Försäkringskonsult

  • +46 19 19 57 47

Stödjer och vägleder arbetsgivare i frågor gällande de kollektivavtalade försäkringarna