Niklas Beckman

Niklas Beckman

Arbetsrättsjurist

  • +46 8 553 431 33

Arbetar med nationell och internationell arbetsrätt. Rådgivning till medlemsorganisationer och medlemsföretag samt att föra fram Svenskt Näringslivs åsikter i dessa frågor.