Mikaela Almerud

Mikaela Almerud

Högskolepolitisk expert

  • +46 8 553 430 84

Ansvarig för högskolefrågor kopplat till kompetensförsörjning. Hanterar även frågor kring validering och utbildningssystemets påverkan på integration.