Mårten Bergman

Mårten Bergman

Ansvarig infrastruktur

  • +46 8 553 430 94

Arbetar med frågor kring planering, investering och finansiering av transportinfrastruktur. Även kring frågor som påverkar transporteffektivitet och transportkostnader samt infrastruktur- och transportrelaterade klimat- och miljöfrågor.