Krister B Andersson

Statistiker

  • +46 8 553 431 29
Arbetsmarknadsfrågor, framförallt löne- och lönekostnadsanalyser, exempelvis löneförhandlingsunderlag och marknadslöneinformation.