Farbod Rezania

Senior advisor, arbetsmarknad

  • +46 8 553 430 56

Bevakar invandring och integration med fokus på företagens arbetskraftsförsörjning. Representerar Svenskt Näringsliv i Europeiska socialfondens övervakningskommitté.