Carolina Brånby

Carolina Brånby

Jurist och policyansvarig

  • +46 8 553 432 88

Arbetar med näringspolitik, bland annat dataskyddsförordningen och lagförslag inom EUs digitala inre marknadsstrategi.