Carina Centrén.jpg

Carina Centrén

Regionchef Skåne och Blekinge

  • +46 40 35 25 77

Arbetar för att öka förståelsen för företagens verklighet och för att de ska ha bästa möjliga villkor för att verka och skapa tillväxt. Ett arbete som tar avstamp i dialog med företagare och politiker och med målet att bredda intressegemenskap kring värdet av företagande.