Bodil Mellblom

Arbetsmiljöexpert

  • +46 8 553 431 47

Arbetar med arbetsmiljöfrågor och frågor som berör företagshälsovård och arbetsmiljöforskning. Arbetar även inom EU med arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljödirektiv med mera.