Utbildning, Forskning & Innovation

Medarbetare

Emil Görnerup

Forsknings- och innovationspolitisk expert
+46 8 553 430 74

Policyansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor

Mia Bernhardsen

Arbetsmarknadsexpert
+46 8 553 431 44

Mikaela Almerud

Högskolepolitisk expert
+46 8 553 430 84

Ansvarig för högskolefrågor kopplat till kompetensförsörjning. Hanterar även frågor kring validering och utbildningssystemets påverkan på integration.