Skatter

De svenska skatterna behöver utformas så att tillväxten ökar och att Sverige klättrar i välståndsligan. Skattesystemet får inte heller hindra den fria rörligheten inom EU. Skatterna behöver sänkas på företagande för att åstadkomma en ökad internationell konkurrenskraft. Det skapar fler och växande företag, fler arbetstillfällen och ökat välstånd.

Vi arbetar med att förbättra företagarnas skattesituation främst på tre områden: skatt på ägande, skatt på arbete och skatt på företagande. Utöver skatterna i sig är låg administrativ börda, enkla och tydliga regler och hög rättssäkerhet avgörande för ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Arbetet sker både nationellt och internationellt.

Inom ramen för Näringslivets Skattedelegation, NSD, sker sedan 1918 näringslivssamverkan i skattefrågor kring remissvar med mera. Förutom Svenskt Näringsliv, som även utgör kansli för NSD, består delegationen av Fastighetsägarna Sverige, Stockholms Handelskammare, Svensk Försäkring, Svensk Industriförening och Svenska Bankföreningen.

Ansvarig

Johan Fall

Avdelningschef Skatteavdelningen
+46 8 553 430 66

Chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Medarbetare

Anna Sandberg Nilsson

Expert mervärdesskatt
+46 8 553 432 55

Arbetar med näringslivets momsfrågor, förenkling och förbättring av momsregler på svensk och EU-nivå.

Claes Hammarstedt

Skatteexpert internationella skatter.
+46 8 553 430 52

Arbetar med internationell företagsbeskattning (OECD, EU och Internationella Handelskammaren ICC)

Claes Norberg

Redovisningsexpert
+46 8 553 431 75

Ansvarig för Svenskt Näringslivs arbete rörande finansiell rapportering, revision, Integrated Reporting, CSR-rapportering och länderrapportering. Arbetet sker i samarbete med Näringslivets redovisningsgrupp (NRG). Internationellt bedrivs arbetet genom BUSINESSEUROPE.

Johan Lidefelt

Nationalekonom
+46 8 553 430 67

Nationalekonom på Skatteavdelningen.

Lena Edholm

Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomi
+46 8 553 432 81

Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomiavdelningen. Ansvarig för att boka möten, ordna konferenser, leverantörsfakturor, bokföring samt budget och prognosarbete.

Richard Hellenius

Expert företagsbeskattning / Director Corporate tax policy
+46 8 553 430 14

Har som ansvarsområde företagsbeskattningen samt ägarbeskattningsfrågor rörande fåmansbolag.

Sofia Bildstein-Hagberg

Expert finansiell rapportering
+46 8 553 431 88

Arbetar med redovisnings- och revisionsfrågor, bokföringsfrågor och frågor som rör hållbarhetsrapportering. Sekreterare i Näringslivets redovisningsgrupp (NRG).