Pensioner / försäkringar

Vi arbetar med kollektivavtalade försäkringar vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, pension och dödsfall. De lagreglerade försäkringarna bevakas med målet att försäkringarna ska ge skäligt skydd utan negativa effekter på arbetsmarknadens funktionssätt.

Ansvarig

Carina Lindfelt

Avdelningschef Arbetsmarknad
+46 8 553 432 53

Övergripande ansvar för de frågor som hanteras på avdelningen.

Medarbetare

Catharina Bäck

Förhandlare och försäkringsexpert
+46 8 553 431 53

Arbetar med socialförsäkringar och kollektivavtalade försäkringar med ett särskilt ansvar för frågor kopplade till såväl kollektivavtalad som allmän sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, föräldraförsäkring och andra inkomstbortfallsförsäkringar. Redaktör för nyhetsbrevet Socialförsäkring i förändring.

Hans Gidhagen

Förhandlare och försäkringsexpert
+46 8 553 431 46

Arbetar med socialförsäkringar och kollektivavtalade försäkringar med ett särskilt ansvar för frågor kopplade till de kollektivavtalade pensionsplanerna och det allmänna pensionssystemet

Ingvar Backle

Förhandlare och försäkringsexpert
+46 8 553 431 48

Förhandlare och försäkringsexpert inom området arbetsmarknadsförsäkringar. Arbetar med socialförsäkringar och kollektivavtalade försäkringar med särskild inriktning på tjänstepensionsförsäkringar.

Pär Andersson

Förhandlare och försäkringsexpert
+46 8 553 431 27

Arbetar med socialförsäkringar och kollektivavtalade försäkringar med ett särskilt ansvar för frågor kopplade till den statliga arbetslöshetsförsäkringen och andra inkomstbortfallsförsäkringar samt kollektivavtalade omställningsförsäkringar.