Region och Marknad

Ansvarig

Elisabeth Sandberg

Ansvarig Marknad
+46 8 553 430 43

Medarbetare

Anneli Sirsjö

Projektansvarig
+46 8 553 430 39

Ansvarig för centrala projekt i regionverksamheten.

Christer Östlund

Jurist. Expert Regelförbättring
+46 8 553 430 28

Ansvar för regelförbättring.