Hållbarhet och infrastruktur

Avdelningen ansvarar för frågor som rör transportinfrastruktur, energi, klimat, miljö, miljörätt samt samordnar Svenskt Näringslivs arbete med hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.