Företagsjuridik

Medarbetare

Anders Thorstensson

Chefsjurist
+46 8 553 432 10

Ansvarig för Svenskt Näringslivs externa och interna juridik. Expert obestånds- och konkursrätt

Anne Wigart

Senior Legal Adviser
+46 8 553 430 44

Företagsjuridik - bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt

Carolina Brånby

Jurist och policyansvarig
+46 8 553 432 88

Arbetar med näringspolitik, bland annat dataskyddsförordningen och lagförslag inom EUs digitala inre marknadsstrategi.

Ellen Hausel Heldahl

Jurist och expert på offentlig upphandling
+46 8 553 431 56

Arbetar med offentlig upphandling

Göran Grén

Avdelningschef
+46 8 553 431 31

Avdelningschef Företagsjuridik

Karl Lallerstedt

Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor
+46 8 553 431 19

Ansvarig säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)

Mårten Bergman

Ansvarig infrastruktur
+46 8 553 430 94

Arbetar med frågor kring planering, investering och finansiering av transportinfrastruktur. Även kring frågor som påverkar transporteffektivitet och transportkostnader samt infrastruktur- och transportrelaterade klimat- och miljöfrågor.

Nicklas Skår

Jurist
+46 8 553 430 40

Ansvarar för principiella frågor rörande miljölagstiftning.

Olof Erixon

Jurist
+46 8 553 430 46

Säkerhets- och beredskapsfrågor