Verksamhetsstöd och utveckling

Ansvarig

Marie Rudberg

Administrativ direktör
+46 8 553 430 06

Ansvarig för området Verksamhetsstöd och utveckling som tillhandahåller intern infrastruktur och service inom Svenskt Näringsliv. Processleder även samverkan med Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer, inom samma verksamhetsområde.

Medarbetare

Johan Östberg

Bitr. avdelningschef
+46 8 553 431 32

Biträdande chef för avdelningen Verksamhetsstöd och utveckling, chef för Ekonomienheten samt ansvarig för controllerfrågor på Svenskt Näringsliv.

Ekonomi

Ansvarig

Johan Östberg

Bitr. avdelningschef
+46 8 553 431 32

Biträdande chef för avdelningen Verksamhetsstöd och utveckling, chef för Ekonomienheten samt ansvarig för controllerfrågor på Svenskt Näringsliv.

Medarbetare

Elisabet Smedberg

Redovisningsekonom
+46 8 553 431 07

Ansvarar för bland annat redovisningsfrågor, skatte- och momsdeklarationer, fullmaktshantering hos banker och anläggningsregister.

Pia Davidsson

Ekonomichef
+46 8 553 430 09

Ansvarig för att Svenskt Näringslivs redovisning följer externa krav från myndigheter och interna krav från ledningen samt för att den interna informationen, rutiner och system för att styra redovisningen för Svenskt Näringsliv.

FM

Ansvarig

Anna Pedersen

FM-chef och säkerhetsansvarig
+46 8 553 432 32

Övergripande ansvarig för Facility Management och säkerhetstjänster samt för den tekniska förvaltningen av fastigheten Storgatan 19. Ansvarig för den interna säkerheten på Svenskt Näringsliv.

Medarbetare

Niklas Järking

Bil och garageansvarig.
+46 8 553 432 35

Ansvarig för drift av garage, med tvätt, däck, rekond och drift. Även ansvarig för tjänste- och förmånsbilar.

HR

Medarbetare

Helena Ekeroth

HR-specialist
+46 8 553 430 25

Arbetar operativt med personal- och arbetsmiljöfrågor samt med organisationens HR-processer där bland annat attrahera, rekrytera, anställa och utveckla medarbetare ingår.

Lotta Molinder Sundqvist

HR-strateg
+46 8 553 430 29

HR-relaterade projekt för Svenskt Näringsliv samt strategisk HR-samverkan inom Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna.

IT

Ansvarig

Kristofer Kjell

IT-chef
+46 8 553 430 20

Övergripande ansvarig för IS/IT området inom Svenskt Näringsliv samt har ansvarar för att koordinera våra gemensamma IS/IT-lösningar med medlemsorganisationerna.

Medarbetare

Janne Wistén-Wramner

IT-strateg och Leverantörsrelationer ICT
+46 8 553 430 15

Ansvarig för strategier och leverantörsrelationer för tjänster inom SNMOs IT-drifts- och telekomavtal, EMM, Office365 och licenser, samt applikationsförvaltning av Svenskt Näringslivs informationssystem och informationsplattformar.

Maria Gustafsson

Beställarstöd, IT- och telefonitjänster
+46 8 553 430 68

Beställarstöd IT och telefoni. CRM-enheten inom Verksamhetsstöd och utveckling.

Tellus

Medarbetare

Isabelle Eriksson

Förvaltningsledare Verksamhet
+46 8 553 431 17

Ingår i förvaltningen av verksamhetsstödet Tellus.

Malin Ortbrink

Enhetschef CRM

Ansvarar för Svenskt Näringslivs och medlemsorganisationernas verksamhetsstöd Tellus, vilket är ett CRM-system avsett för hantering av medlemmar och intressenter. Inom enheten drivs också telefonifrågor, såsom styrning av svarsservice samt telefoniadministration.