Arbetsmiljö

Vi arbetar med övergripande arbetsmiljöfrågor.

Ansvarig

Carina Lindfelt

Avdelningschef Arbetsmarknad
+46 8 553 432 53

Övergripande ansvar för de frågor som hanteras på avdelningen.

Medarbetare

Amelie Berg

Jurist/expert arbetsgivarfrågor
+46 8 553 431 51

Arbetar med arbetsmarknadsfrågor och arbetsmiljörätt.

Anna Bergsten

Jurist/expert arbetsgivarfrågor
+46 8 553 431 49

Arbetar med övergripande arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljörätt inklusive påverkansarbete och rapportskrivande.

Bodil Mellblom

Arbetsmiljöexpert
+46 8 553 431 47

Arbetar med arbetsmiljöfrågor och frågor som berör företagshälsovård och arbetsmiljöforskning. Arbetar även inom EU med arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljödirektiv med mera.