Arbetsmarknad

Vi arbetar med frågor som rör arbetsmarknadens funktionssätt och därmed företagens möjligheter att växa och utvecklas. Målet är en väl fungerande arbetsmarknad där reglerna är enkla och tydliga och kan anpassas till företagens och individernas behov.

Ansvarig

Carina Lindfelt

Avdelningschef Arbetsmarknad
+46 8 553 432 53

Övergripande ansvar för de frågor som hanteras på avdelningen.

Medarbetare

Edward Hamilton

Expert på arbetsgivar- och förhandlingsservice

Arbetar som expert med fokus på arbetsmarknadspolitik och omställning/rekryteringsfrågor. Även opinionsbildning kring arbetsmarknadspolitik, jobbskaparnas villkor och bredare samhällsekonomiska frågor.

Emelie Nordström

Näringspolitisk rådgivare EU-frågor
+32 2 793 75 65

Arbetar på Svenskt Näringslivs EU-kontor. Ansvar för EU-frågor med fokus på klimat & miljö, industripolitik, inre marknad och digitala policyfrågor.

Farbod Rezania

Senior advisor, arbetsmarknad
+46 8 553 430 56

Bevakar invandring och integration med fokus på företagens arbetskraftsförsörjning. Representerar Svenskt Näringsliv i Europeiska socialfondens övervakningskommitté.

Karin Ekenger

Arbetsmarknadsexpert
+46 8 553 431 25

Ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén inom EU. Fokus på arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå.

Niklas Beckman

Arbetsrättsjurist
+46 8 553 431 33

Arbetar med nationell och internationell arbetsrätt. Rådgivning till medlemsorganisationer och medlemsföretag samt att föra fram Svenskt Näringslivs åsikter i dessa frågor.

Ola Brinnen

Arbetsrättsjurist
+46 8 553 432 06

Arbetar med nationell och internationell arbetsrätt. Rådgivning till medlemsorganisationer och medlemsföretag samt att föra fram Svenskt Näringslivs åsikter i dessa frågor.

Patrik Karlsson

Arbetsmarknadsexpert
+46 8 762 70 01

Bevakar bl a anställningsformer och företagens behov av flexibilitet, arbetskraftsinvandring, kompetensutveckling och arbetsmarknadens funktionssätt. Representerar Svenskt Näringsliv i BIAC Employment group (rådgivande till OECD), Migrationsverkets referensgrupp och Arbetsförmedlingens partsråd.