Arbetsgivarsamverkan

Vi behandlar frågor som är gemensamma för arbetsgivare i deras relationer med de anställda. Arbetet bedrivs i samverkan med eller på uppdrag av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Målet är goda och konkurrenskraftiga villkor i medlemsorganisationernas kollektivavtal.

Ansvarig

Carina Lindfelt

Avdelningschef Arbetsmarknad
+46 8 553 432 53

Övergripande ansvar för de frågor som hanteras på avdelningen.

Medarbetare

Edel Karlsson Håål

Expert, lönebildning samt jämställdhet
+46 8 553 430 58

Arbetar med rådgivning och stöd kring frågor som rör lönebildning och lönesättning för medlemsorganisationerna och deras medlemsföretag. Arbetar också med frågor inom jämställdhetsområdet och kompetensförsörjning.

Gabriella Sebardt

Arbetsrättsjurist
+46 8 553 432 44

Arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor (EU Social Affairs) i Bryssel. Bistår experter inom Svenskt Näringsliv och MO med dessa och närliggande frågor, bl.a. via EU-LAV. Särskilt ansvar för den sociala pelaren och regleringar som utgår ifrån den, så även Arbetsmarknadens EU-råd.

Kjell Frykhammar

Projektledare
+46 8 553 430 51

Arbetar som projektledare med fokus på konfliktreglerna, men jobbar också med lönebildningsfrågor och andra arbetsgivarfrågor.