Internationellt och EU

Att svenska företag har bra förutsättningar för att verka internationellt är helt avgörande såväl för företagen själva som för Sveriges framtid. Värdet av svensk export av varor och tjänster uppgår till ungefär hälften av Sveriges BNP. Transparenta regelverk, tillgängliga marknader för import och export, strategiska frihandelsavtal och ett välfungerande multilateralt handelssystem är förutsättningar för att svenska företag ska kunna växa.

Samtidigt vet vi att allt fler av de beslut som påverkar svenska företags möjligheter att verka och konkurrera tas utanför Sverige - inom EU, i viktiga exportländer eller i internationella organ. De många frihandelsavtalen EU förhandlar, handelskonflikter, nya former av protektionism och Brexit är exempel på frågor och utmaningar som har både direkt och indirekt verkan på svenska företag, men där beslut fattas utanför våra gränser.

Verksamhetsområdet Internationellt och EU syftar till att genom samverkan förstärka och ge största möjliga effekt av Svenskt Näringslivs och dess medlemsorganisationers samlade engagemang i frågor med internationell anknytning. Vi har ansvar för att driva verksamhetsövergripande frågor, såsom EU:s inre marknad, EU:s framtida inriktning, internationell handelspolitik, frihandel och Brexit, samt för handels- och investeringsfrämjande. Verksamhetsområdet är även kansli för Utrikeshandelsföreningen (SAU) som är näringslivets huvudman för Business Sweden. Vi har ansvar för analys och strategiutveckling i verksamhetsövergripande frågor med internationell anknytning.

Våra uppgifter inkluderar också internationella besök, övergripande kontakter med internationella organisationer och ledningens internationella engagemang.

För bästa effektivitet och närvaro i EU, har verksamhetsområdet ett kontor i Bryssel. EU-kontorets främsta uppgifter är att skapa och underhålla en infrastruktur för påverkan på EU-nivå samt ansvara för de övergripande relationerna med BusinessEurope.

Ansvarig

Jonas Berggren

Internationell analyschef
+46 8 553 430 47

Medarbetare

Eva Häussling

Policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande
+46 8 553 432 26

Ansvarig för handelsfrämjande frågor. Verkställande ledamot i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Karin Frölander Mattsson

Assistent
+46 8 553 432 95

Administrativ assistent

Sara Lowemark

Internationell samordnare
+46 8 553 431 92

Ansvarig för samordning av branschövergripande EU- och internationella frågor samt internationella möten och besök.

Brysselkontor

Ansvarig

Jens Hedström

Chef Region och Marknad
+46 8 553 430 05

Medlem av Svenskt Näringslivs ledningsgrupp som chef för området Region och Marknad. I områdsansvaret för Svenskt Näringslivs 21 regioner, våra medlemsorganisationer och andra samarbetspartners, SME och SME-kommittén.

Medarbetare

Valérie Lefever

Kontorsansvarig
+32 2 793 75 62

Ansvar för Brysselkontorets administration, ekonomi, HR, IT, PA kontorschefen, samt besöksverksamhet