Anna Bergsten

Anna Bergsten

Jurist/expert arbetsgivarfrågor

  • +46 8 553 431 49

Arbetar med övergripande arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljörätt inklusive påverkansarbete och rapportskrivande.