Anders Rehnberg

Näringspolitisk rådgivare EU-frågor

Arbetar på Svenskt Näringslivs EU-kontor. Ansvar för EU-frågor med fokus på handelsfrågor, SME-frågor och Brexit.