Anders Morin

Anders Morin

Ansvarig välfärdspolitik

  • +46 8 553 430 48

Arbetar med frågor kring produktivitet, effektivitet och kvalitet i välfärden. Även kring frågor om privata företags förutsättningar i välfärden, till exempel vinstfrågan och frågor om kommunal ekonomi.