Om Svenskt Näringslivs skolmaterial

Svenskt Näringslivs skolmaterial ger en inblick i hur det är att vara entreprenör och företagare. Materialet inspirerar unga att våga utveckla sina egna idéer och ta steget att en dag själva starta och driva företag.

Samtidigt förmedlas en djupare förståelse för företagens villkor genom att ge en helhetsbild av hur samhällsekonomin fungerar. Vi vill belysa den viktiga roll entreprenörer och företagare har för ett välmående samhälle och en dynamisk arbetsmarknad.

Allt skolmaterial är kostnadsfritt.