Visstidsanställningar viktiga för svensk arbetsmarknad

Bra möjligheter att anställa medarbetare på visstid är viktiga för många företag i Sverige. Visstidsanställningar är också viktiga för arbetssökande. De fungerar som en språngbräda in på arbetsmarknaden. Många arbetslösa får först en visstidsanställning och övergår senare till en tillsvidareanställning.

För företag är det avgörande för verksamheten att kunna anpassa personalstyrkan efter snabba förändringar i marknaden, när en ordinarie medarbetare är frånvarande eller bemanna ett avgränsat projekt. I många fall är inte en tillsvidareanställning lämplig och därför finns möjligheten i kollektivavtal och lag att anställa medarbetare för en viss tid.

Anställningsformerna regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) och tillsvidareanställningen är normen i såväl lagstiftningen som på arbetsmarknaden. 85 procent av alla anställda har en tillsvidareanställning och cirka 15 procent har en visstidsanställning. Detta förhållande har varit relativt oförändrat under de senaste 15 åren.

Mot den bakgrunden arbetar Svenskt Näringsliv med att värna fortsatt goda möjligheter att anställa medarbetare på visstid.