Synliggör skattens del av priset

Vilken är den största posten på kvittot? Ofta är det skatten. Ändå syns den sällan.

Specificerat kvitto

Vilken är den största posten på kvittot? Ofta är det skatten. Ändå syns den sällan.

Momsen finns ju med, men den är bara en liten del. Utöver moms ingår också skatter som butiken betalar: löneskatter, fastighetsskatt o s v. Dessutom tas skatt ut i flera andra led. Löneskatter för dem som tillverkar varorna. Bensinskatt för transport till butiken m m.

kvitto
Tänk om kunderna kunde se hur stor del av priset som skatterna egentligen utgör. Att det som kostar allra mest inte går att hitta billigare någon annanstans.

För att kunna redovisa den totala andelen skatt måste man ta hänsyn till alla kostnader för att producera och distribuera en vara eller en tjänst. Det innebär att skatternas effekter på priset varierar beroende på bransch. Till höger finner du exempel för några branscher:

För mer information om hur man beräknar skattens del av priset rekommenderar vi rapporten Skattens del av julklapparna av Robert Gidehag på Handelns Utredningsinstitut (HUI).

På de flesta kassaapparater går det att med ett enkelt handgrepp infoga ett par extra rader med de dolda skatterna. Fyll i formuläret nedan om du behöver hjälp att komma igång.