Visa de dolda skatterna

Skatterna är höga i Sverige. Det vet alla. Men hur höga? Det är inte lika lätt att svara på. Hälften av skatterna är nämligen inte synliga.

Agent letar efter dolda skatter

Kunskapen om skatternas omfattning är dålig. Skatten på arbete är idag till hälften osynlig för löntagare eftersom den kallas arbetsgivaravgift och betalas in direkt av arbetsgivaren. Arbetsgivaravgiften som totalt uppgår till 31,42 procent består av flera olika delar, med mer eller mindre tydlig koppling till olika förmåner. En del av arbetsgivaravgiften, den så kallade allmänna löneavgiften, är en ren skatt. På löner över ca 28 000 kronor i månaden är hela arbetsgivaravgiften en ren skatt.

En konstruktiv debatt om skatter måste bygga på kunskap om hela skatten, därför är det viktigt att hela skatten visas. Företagare kan ta egna initiativ och synliggöra hela skatten på lönebesked. De flesta lönesystem har funktion för att kunna visa hela skatten. En angelägen reform vore att på sikt ändra skattesystemet så att alla delar av arbetsgivaravgiften redovisas för alla löntagare. Det skulle kunna ske om hela lönekostnaden betalades ut till löntagaren och all skatt sedan drogs på detta belopp.