Vinst i välfärden

Vinst är nödvändigt för att ett företag ska kunna expandera, erbjuda trygghet för ägare och anställda samt tackla tuffa tider. Utan vinst blir det ingen välfärd. Ett företag som har lika stora utgifter som intäkter blir mycket sårbart.

Ett tydligt tecken på att en verksamhet fungerar är att den går med överskott. Självklart måste den också erbjuda högkvalitativa tjänster. En verksamhet utan överskott kan inte investera och spara pengar inför sämre tider.

Ju fler framgångsrika företag som finns i ett land, desto bättre går det för hela landet. Även om vinsten inte alltid är det huvudsakliga målet för ett företag är vinsten nödvändig – både för att företaget ska överleva i det långa loppet och för att säkerställa vår välfärd.

Ingen vill investera pengar i ett företag utan att få något tillbaka. Finns ingen vinst, är det svårt att få någon att satsa pengar på en ny idé eller på ett nytt företag. Den som satsar behöver kunna utgå från att företaget går med vinst i framtiden, för att det ska vara värt att ta risken. Vinsten är alltså ett incitament för både investeraren och för företagaren.

När en verksamhet är lyckad och går med vinst startar en positiv spiral i samhället. Går det bra för ett företag går det också bra för andra, och framgången smittar av sig. Arbetslösheten sjunker och inkomsterna stiger. Vinst är alltså nödvändigt för högkonjunktur och välfärd. Statens finanser förbättras eftersom företagen betalar skatt på vinsterna och arbetstagarna betalar skatt på lönen. Eftersom arbetslösheten är låg minskas statens utgifter med avseende på arbetslöshetsunderstöd och socialbidrag. Statens extra klirr i kassen kan användas för att till exempel förbättra skolan, anställa fler poliser eller se över infrastrukturen.