Välfärdsskaparna

Företag skapar Sveriges välfärd! Det är budskapet i initiativet Välfärdsskaparna.

Välfärdsskaparna

Vår gemensamma välfärd vilar på företagare och deras medarbetare. Välfärdsskaparna handlar om att fler ska förstå företagens betydelse för välfärden. Genom att räkna ut ditt företags välfärdsskapande kan du vara med och sprida sambandet mellan företagande och välfärd via sociala medier eller direkt till dina medarbetare.

https://valfardsskaparna.se/