Stärk ungas chans på arbetsmarknaden

Över tid har övergången från skola till arbete blivit svårare. Många unga hamnar tidvis i arbetslöshet och har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten är avsevärt mycket högre än den genomsnittliga arbetslösheten.

Unga medarbetare arbetar i en industrimiljö
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / SCANPIX

Ungdomsarbetslösheten är jämförelsevis hög i Sverige och den har varierat kring 20-25 procent under många år. De senaste åren har dock ungdomsarbetslösheten minskat som ett resultat av det allmänt sett bättre arbetsmarknadsläget och mindre ålderskullar.

I lågkonjunkturen förlorar unga sina jobb i högre utsträckning än äldre. Men ungdomsarbetslösheten slår inte blint, utan träffar framför allt unga som saknar färdig utbildning. Eftersom kontakter är så viktigt för att hitta jobb i Sverige så är det viktigt att vi förenklar vägen till det första arbetet. Det första arbetet är många gånger ett jobb som inte ställer krav på någon särskild arbetslivserfarenhet. Det behövs därför fler jobb där kraven på utbildning eller särskilda kvalifikationer är lägre. Dessa kan skapas genom att sänka trösklarna: reformera Lagen om anställningsskydd, tillåta en mer flexibel lönesättning och förbättra företagsklimatet i landets kommuner.