Europa måste bli en tillväxtmotor

EU har som politiskt mål att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi.

Eurosedlar och mynt
Foto: Erwin Wodicka

Svenskt Näringsliv betonar att ekonomisk tillväxt är drivkraften och förutsättningen för att klara utmaningarna inom miljön och välfärden.