Stärk arbetsmarknadens funktionssätt

En välfungerande arbetsmarknad innebär att en stor andel av befolkningen är i arbete, och att så många som möjligt därmed kan försörja sig och bidra till vår gemensamma välfärd.

I en internationell jämförelse har Sverige en hög sysselsättningsgrad och högt arbetskraftsdeltagande. Samtidigt har vissa grupper svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. En tydlig utmaning på den svenska arbetsmarknaden är därför den tudelning som finns, med stora skillnader i till exempel i arbetslöshet mellan olika grupper.

För att möta utmaningarna för de med svag förankring på arbetsmarknaden krävs att arbetsmarknadens funktionssätt stärks i grunden. Bland annat behövs fler jobb som inte har höga krav på utbildning eller erfarenhet så att personer med lägre kvalifikationer ska ha större chans att komma i arbete. För det krävs lägre kostnader för arbetsgivare att anställa.

Sverige behöver också en ökad lönespridning. Höga ingångslöner skapar trösklar in på arbetsmarknaden. Dessutom är det svårt för många yrkesgrupper att göra en bra lönekarriär, eftersom skillnaderna i lön är relativt små mellan början och slutet av en karriär.