Sällskapet Politik & Näringsliv (SPN)

Sällskapet Politik & Näringsliv (SPN) har till uppgift att främja kontakterna mellan näringslivet och de politiskt verksamma inom Riksdagen, de politiska partierna och den statliga förvaltningen.

Sällskapet Politik & Näringsliv är en kontaktyta för dig som vill få fördjupade kunskaper om politik och företagande, vi erbjuder kvalificerade praktikplatser i riksdagen och ute i företagen och skräddarsyr seminarier, workshops och aktiviteter för att hålla politiker och företagare väl insatta i vad som påverkar det svenska näringslivet och företagsklimatet. Mötet mellan människor som tar ansvar för landets tillväxt står i fokus.

Kontakta Kirsten Åkerman på telefon 08-553 430 00 eller via e-post på kirsten.akerman@svensktnaringsliv.se så får du hjälp att reservera din plats. Kontakta även henne om du vill matchad med ett företag i en bransch på en ort du är intresserad av.