Socialförsäkring i förändring

Utformningen av socialförsäkringssystemen är av stor vikt för företag, företagare och anställda. Socialförsäkringssystemen bör präglas av att de är långsiktigt hållbara och förutsägbara. De måste samtidigt innehålla en inre drivkraft till innovation och förbättringsarbete.

folkmassa
Foto: colourbox.com

Försäkringslösningarna bör kunna erbjuda valfrihet och individuella lösningar som speglar de olika behoven av skydd. Trygghetssystemen bör utformas med arbete i fokus och medverka till snabba och adekvata åtgärder som leder tillbaka till arbete för dem som under kortare eller längre tid inte kan delta på arbetsmarknaden, liksom åtgärder för att förhindra och förebygga frånvaro.