Tusentals yrkeslärare behöver utbildas

NYHET Publicerad

UTBILDNING 1 130 yrkeslärare. Det är så många som behöver slutföra sina studier varje år för att det inte ska råda brist de kommande elva åren, varnar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Det råder akut brist på yrkeslärare. Till år 2031 behöver antalet öka med 17 000, vilket motsvarar 1 130 lärare per år, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.

Samtidigt gapar skolbänkarna tomma på flera utbildningar. Antalet studieplatser överskred vida antalet examinerade under läsåren 14/15 - 16/17. Slutsatsen är att antalet personer i utbildning måste fördubblas om den ökade efterfrågan på gymnasial yrkeskompetens från företagen ska kunna mötas.

Läget förvärras ytterligare av att intagningssystemet till yrkeslärarutbildningen brottas med svårigheter.

För att täcka framtidens kompetensbehov behöver bland annat vägarna för att bli yrkesvägledare bli tydligare, en plan för hur en yrkeslärare får sin behörighet sjösättas och att utbildningen kan kombineras med anställning som yrkeslärare.

Dessutom rekommenderas att den blivande yrkesläraren får möjlighet att uppdatera sina kunskaper och att kontakten med arbetslivet upprätthålls.