dofi0gt1yofgzq9gp15b[1]

Med rätt att lära ut. Jenny Widmark och Wilhelm Tunemyr är civilingenjörerna som sadlat om och blivit lärare.

Civilingenjör ja, men helst lärare

NYHET Publicerad

PEDAGOGIK Jenny Widmark har egentligen alltid velat bli lärare men en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik kom emellan. Men nu har hon sadlat om och gjort verklighet av sina yrkesdrömmar. Och hon är inte ensam.

Viljan att kombinera ett starkt naturvetenskapligt intresse med ett socialt jobb. Det var drivkraften när Jenny Widmark bestämde sig för att bygga vidare på sin civilingenjörsexamen och bli gymnasielärare. Vägen dit har gått via utbildningsprogrammet Teach for Sweden. Det vänder sig till personer med minst en masterexamen i naturvetenskapliga ämnen, något som passar väl in på Jenny Widmark.

– Jag har velat bli lärare ända sedan jag gick i mellanstadiet, men en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik kom emellan, säger hon.

Syftet med utbildningen är att få fler utbildade lärare inom matematik, fysik och kemi, allt för att minska den akuta bristen på lärare inom de ämnena. Under vidareutbildningen utgår full lön och praktiken är förlagd till skolor med låg måluppfyllelse, inte sällan i utsatta områden.

– Att få möjlighet att studera till lärare parallellt med att få undervisa i de ämnen som jag har akademisk examen i är oslagbart.

I dagsläger gör hon sin andra termin på Rinkebyskolan där även en kollega från Teach för Sweden arbetar. Också Wilhelm Tunemyr har umgåtts med planerna på att bli lärare under en längre tid och fick fastare form när han under en period när han bytte pluggandet av teknisk fysik på Chalmers mot ett vick som mattelärare.


– För mig var det inget alternativ att ta den långa vägen. Jag hade funderat intensivt på att sadla om till lärare och Teach for Sweden blev en perfekt möjlighet för mig.

De finns de som ifrågasatt varför en civilingenjör väljer att byta inriktning och bli lärare men varken Jenny Widmark och Wilhelm Tunemyr har ångrat valet och det starka naturvetenskapliga intresset tar de båda med sig in på skolorna.

– Genom att välja att bli lärare och tillföra mina ämneskunskaper med bland annat inriktning mot miljö- och hållbarhetsfrågor, kan jag bidra till att höja elevernas kunskaper och göra skolan och världen bättre. Det kanske låter lite stort, men det är min drivkraft, säger Wilhelm Tunemyr.

Maria Sturén, handläggare på utbildningsförvaltningen i Stockholm håller med:

– Vi måste använda alla vägar som går för att få välutbildade lärare till våra skolor. Personer som deltar i Teach for Sweden är oerhört motiverade och har tänkt igenom sitt yrkesval extra noga.