Rekryteringsenkäten

Svenskt Näringsliv genomför återkommande en omfattande undersökning bland föreningens medlemsföretag som vi kallar rekryteringsenkäten. Syftet är att kartlägga företagens kompetensbehov, rekryteringsmönster och deras uppfattning om tillgången på kompetent arbetskraft.

Rekryteringsenkäten har genomförts sedan i slutet av 1990-talet vilket möjliggör jämförelser över tid. Det stora urvalet gör det också möjligt att göra jämförelser på länsnivå.

Svenskt Näringsliv vill med rekryteringsenkäten, bidra till diskussionen om den svenska arbetsmarknadens funktion med målsättningen att företagens kompetensbehov tillgodoses.