Rätt till heltid ger färre jobb

För Svenskt Näringsliv är det självklart att så många som möjligt ska kunna jobba så mycket de vill. Men det är viktigt att komma ihåg att lagen redan idag ger deltidsanställda förtur till högre veckoarbetstid eller heltid.

Det gäller både om någon slutar eller om det behövs fler arbetade timmar på en arbetsplats. Förutsättningen är att det går att lösa praktiskt, det vill säga att den anställde vill och kan jobba när behovet finns och har den kompetens som behövs.

Men i kraven på rätt till heltid för alla som vill ha det ligger att alla arbetsgivare, stora som små och oavsett vilka behov de har, ska tvingas ge sina deltidsanställda heltid om de begär det. För arbetsgivarna vore det enkelt om alla arbetade dagtid under vardagar men efterfrågan ser inte ut så och det är konsumenternas behov som avgör. Därför går det inte att organisera allt arbete i heltidstjänster.

Det är de lokala parterna på arbetsplatserna som har störst möjligheter att hitta lösningar där det finns problem med ofrivilligt deltidsarbete. Facken och arbetsgivarna lokalt är bättre på att ta hänsyn till både de anställdas intressen och förutsättningarna för verksamheten.

Rätt till heltid skulle dessutom göra det ännu svårare för unga och nyexaminerade att komma in på arbetsmarknaden. Redan idag är ungdomsarbetslösheten i Sverige betydligt högre än EU-genomsnittet. En rätt till heltid leder till färre jobböppningar för dem som är nya på arbetsmarknaden och till färre extrajobb för studenter som vill jobba vid sidan av studierna.