Lönebildning och reformer för tillväxt och konkurrenskraft

RAPPORT Publicerad
Lonebildning_och_reformer_webb.pdf

Sverige är som bekant en liten öppen ekonomi och som sådan är vi beroende av internationell konkurrenskraft. Tappar vi konkurrenskraft förlorar vi arbetstillfällen, intäkter till den offentliga sektorn och tillväxt. En tillväxt vi verkligen behöver för att kunna hantera väl kända samhällsproblem. Tyvärr finns oroande tecken på att Sverige tappar konkurrenskraft.

Den här rapporten går igenom förutsättningar för att stärka den. På kort sikt handlar det om företagens kostnadsläge – lönebildningen spelar en central roll. Rapporten går därför igenom resultat från rapportserien ”Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft”. På lång sikt handlar det om viktiga strukturreformer för att stärka företagsklimat och förutsättningar för en god produktivitetsutveckling.

Författare